Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

www.reliablecounter.com

Светски дан борбе против дијабетеса

Према календару јавног здравља сваке године се 14. новембра обележава- Светски дан борбе против дијабетеса.
Овогодишњи слоган гласи: „Жене и дијабетес- наше право на здраву будућност“. Циљ обележавања ...

>>сазнајте више...<<

Обавештење

Обавештавају се грађани да Дом здравља пружа услуге израде фиксне протезе за децу у Стоматолошкој служби, те израде једне протезе износи 54.000,00 динара која се наплаћује у складу за важећим ценовником...

>>сазнајте више...<<

Првих 1000 дана

У сарадњи са Министарством здравља, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, УНИЦЕФ је покренуо националну кампању под ...

>>сазнајте више...<<

Сваки тренутак је важан

Уницеф и Министарство здравља, као и министарства надлежна за образовање и социјалну заштиту, покренули су кампању подршке раном развоју деце, под називом  „Првих 1000 дана- сваки тренутак је важан“...

>>сазнајте више...<<

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица© 2016. info@dzsm.rs