Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

get code for tracking website

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на место дипломирани психолог у одсеку развојног саветовалиште у Служби за здравствену заштиту предшколске деце. Радни однос се заснива...

>>сазнајте више...<<

Лицитација возила

На основу одлуке Управног одбора број 1011/4 од 26.04.2016. године, Дом здравља Сремска Митровица врши продају основних средстава два возила. Возила се налазе у кругу Опште болнице Сремска Митровица иза Правне службе Дома здравља...

>>сазнајте више...<<

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за место медицинска сестра -техничар у служби за Хитну медицинску помоћ. Услови за заснивање радног односа су завршена виша или средња Медицинска школа...

>>сазнајте више...<<

Оглас са пријем у радн однос

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за место медицинска сестра -техничар у Мачванској Митровици. У Здравственој станици Мачванска Митровица - Амбуланта Раденковић и Амбуланта Засавица II...

>>сазнајте више...<<

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица© 2014. info@dzsm.rs