Добро дошли на званичну презентацију Дома здравља у Сремској Митровици

www.reliablecounter.com

Систематски преглед

Служба дечије стоматологије Стоматолошке службе Ср.Митровица, организовала је систематски преглед деце СОШО Радивој Поповић. Захваљујући изузетној предусретљивости руководства

>>сазнајте више...<<

Оглас за доделу специјализације

Специјализација се односи на Општу медицину и Педијатрију. С тога се моле сви лекари који си заинтересовани и који се налазе у радном односу на неодређено време у ДЗСМ да упуте молбу ВД директору...

>>сазнајте више...<<

X конгрес о шећерној болести

У периоду од 19. до 22.11.2017. године у Београду у хотелу ”Crown Plaza” одржан је десети српски конгрес о шећерној болести са међународним учешћем. Раду конгреса присуствовало је 850 учесника са 80 предавача по ...

>>сазнајте више...<<

Обавештење

Обавештавају се грађани да Дом здравља пружа услуге израде фиксне протезе за децу у Стоматолошкој служби, те израде једне протезе износи 54.000,00 динара која се наплаћује у складу за важећим ценовником...

>>сазнајте више...<<

Претрага је доступна само на ћирилици.

МИСИЈА

Дом здравља Сремска Митровица је здравствена установа примарне заштите која пружа високо-квалитетне, безбедне и једнако доступне услуге за све наше кориснике. Унапређењем, очувањем здравља и лечењем болести и повреда по важећим медицинским доктринама, применом савремене опреме, сталним усавршавањем запослених, поштовањем свих принципа професионалног кодекса понашања и добрим партнерским односима са оснивачем, обезбеђујемо најбоље могуће исходе по здравље појединца, породица и заједнице у целини.

ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидере у примарној здравственој заштити у Републици Србији и допринеће очувању и унапређењу здравља својих корисника.

да сачувамо здравље...

Дом здравља Сремска Митровица© 2016. info@dzsm.rs